Menu

Přípravky pH plus a pH mínus jako důležitá součást bazénové chemie

0 Comment

Proč se voda musí chlorovat

Chlorování pitné vody je proces, který je ve vodovodním řadu nezbytný, abychom zajistili požadovanou jakost pro potravinářské účely. Zdroje pitné vody byly před staletími vždy nejproblematičtější záležitostí v lidských sídlech. Kontaminace studní a přirozených rezervoárů v podobě potoků a řek ohrožovala lidstvo v podobě epidemií a tento nešvar byl vymýcen teprve nedávno výstavbou kanalizační a vodovodní sítě. Vodní zdroje v přírodě mají samočisticí schopnost, lidé však přírodní biotopy využívají jen velmi málo, i když zájem o ně stále roste. Největší podíl rekreačních, sportovních a lázeňských vodních rezervoárů je však ošetřován podobně, jako vodárenské zdroje pitné vody. Využívá se k tomu nejčastěji chlór, případně aktivní kyslík.

pes v bazénu s míčem

Rozhoduje vždy správné pH

Před započetím aplikace desinfekčních prostředků je nutné vždy překontrolovat hodnotu pH bazénové vody. Tento údaj totiž úzce koresponduje s nasazením desinfekčních prostředků, které pak účinkují v optimálním prostředí. Jestliže bychom tento fakt podcenili, bude bazénová chemie málo účinná, bude docházet k poškození nádrží a neblahý vliv se odrazí i na našem zdraví.
Optimální stav by se měl ustálit na rozmezí od 6,8 do 7,4. Pro měření hodnot slouží speciální testery, které měří i množství vázaného a volného chlóru, případně aktivního kyslíku. Doporučuje se testování provádět alespoň jednou za týden.

venkovní bazén

Příliš vysoké hodnoty zásaditosti způsobí, že se desinfekce dostatečně nerozpustí, a tím pádem se snižuje jejich účinnost. Voda pak zapáchá a rychleji se kontaminuje nežádoucími mikroorganismy. U velmi kyselých vod naopak hrozí vyblednutí plastů a koroze kovových součástí.
Úprava pH spočívá v prostředcích v granulované nebo tekuté formě, které nazýváme pH plus chlorito.cz nebo mínus (zvýšení nebo snížení).