Menu

Zmírňující techniky

0 Comment


Bezbolestný porod. Když Ätete toto sousloví, máte pocit, že je to nesmysl? Je pÅ™eci známo, že porodit dítÄ› je velmi bolestivé. Maminky, co to zažili, to vÄ›dí, a vÅ¡ichni ostatní to znají z vyprávÄ›ní, Äi z filmů. Jak by to tedy mohlo probíhat bezbolestnÄ›? Snad pouze za použití silných léků. I když vÄ›tÅ¡ina lidí je pÅ™esvÄ›dÄena o tom, že to tak je, není to zcela pravdivé. Existují techniky, jak bolest pÅ™ekonat a zvládnout. Chcete si tyto techniky osvojit? Pak jsme tu pro vás.

Velké oÄekávání

ÄŒekáte-li miminko a máte obavu z jeho příchodu na svÄ›t, je to zcela normální. Je to pÅ™ece velmi důležitá událost, snad ta nejdůležitÄ›jší ve vaÅ¡em životÄ›. Nechcete-li na tyto obavy být sama a chcete si s nimi poradit a zbavit se jich, rádi vám s tím pomůžeme. Na naÅ¡ich kurzech se nauÄíte, jak zvládnout bolest bÄ›hem jednotlivých porodních fází, jak poznáte, že už to zaÄíná, zaměříme se také na zmírnÄ›ní různých tÄ›hotenských potíží, a mnoho dalšího. Také vám pomůžeme osvojit si péÄi o miminko a správnou techniku kojení. S námi se zbavíte vÅ¡ech obav, a budete si moci to velké oÄekávání užívat až do poslední chvíle.