Menu

Všechno, co má prodavač mít

0 Comment


Víte, co dÄ›lá každého prodavaÄe kompletním? No pÅ™ece hlavnÄ› prostory, ve kterých prodává a produkty, které nabízí. Co chybí k uskuteÄnÄ›ní vaÅ¡eho zámÄ›ru vám? Produkty máte, ale chybí prostory? A nenapadlo vás podívat se na stánky s obÄerstvením? Díky tÄ›mto prostorům, které jsou urÄené hlavnÄ› k nabídce obÄerstvení, získáte i potÅ™ebné vybavení, atest na požární odolnost i revizní zprávu. Prostory budou splňovat veÅ¡keré nejvyšší hygienické nároky. Zůstává už jen vyřídit veÅ¡kerá povolení a najít místo, kde rozbÄ›hnete váš business.

Nápad se dá vždy realizovat

Stánky s obÄerstvením jsou vlastnÄ› ukázkou toho, jak efektivnÄ› se dá vyÅ™eÅ¡it, když máte nápad, ale kvůli prostorům, Äi jiným záležitostem není možné jej realizovat. Jídlo, pití, Äi mražené výrobky jsou nápad, který zákazníci vždycky a vÅ¡ude ocení. Na dovolené, na nákupech, pÅ™i koupání, prostÄ› hlad, žízeň a chutÄ› jsou mocnými pány a vždycky bude potÅ™eba je uhasit. Abyste upoutali pozornost, nezapomeňte na zajímavý polep, který pÅ™iláká zákazníky právÄ› k vám. TeÄ už jen pÅ™ipravit nÄ›co dobrého.