Menu

Technika pro lidi

0 Comment


Co si myslíte o tom, že by malé dÄ›ti mÄ›ly mít také techniku, tÅ™eba jako například mobilní telefon? Já si myslím, že je to opravdu skvÄ›lé. StejnÄ› dneÅ¡ní doba je taková, že je dvacáté první století a že mnoho dÄ›tí také už si pÅ™eje mít mobilní telefon, jenomže také lidé musí dávat pozor na to, aby tÅ™eba na tom dÄ›ti nebyly úplnÄ› na sto procent závislé. Tohle by byla úplná Å¡koda a byla by to chyba, proto jsem si Å™ekla, že je nejlepší by bylo, kdyby lidé také hlavnÄ› peÄovali o to, aby jejich dÄ›ti mÄ›ly i jinou zábavu, než jenom mobilní telefon nebo tablet. Od toho jsou tady právÄ› rodiÄe, aby tohle dÄ›tem ukázali a aby vÄ›dÄ›li, že není nic na sto procent udÄ›lané, aby byly potom dÄ›ti na tom závislé.

Vyznáte se v technice?

Opravdu by to bylo smutné a nemístné. A proto jsem si Å™ekla, že je také nejlepší, když tÅ™eba dÄ›ti mají doma také nÄ›jaké jiné hry, než je to poÄítaÄ anebo mobilní telefon. Jako tÅ™eba různé hry, například pexeso nebo karty nebo Äerný Petr. Tohle se synem také hrajeme a baví nás to. Také moc rádi malujeme a kreslíme a také hrajeme pexeso anebo puzzle. Potom jsem si Å™ekla, že když syn tohle zvládá a normálnÄ› tohle udÄ›lá a také se uÄí skvÄ›le a má samé jedniÄky maximálnÄ› dvojky, tak absolutnÄ› nevidím žádnou pÅ™ekážku v tom, že by nemohlo syn hrát na mobilním telefonu anebo na tabletu. VždyÅ¥ od toho tablet je, aby si tam dÄ›ti hrály.

Technika je všude.

Navíc v dneÅ¡ní dobÄ› už je taková technika a takové poÄítaÄové hry nebo mobilní hry, kde právÄ› jsou takové hry, které jsou výukové nebo interaktivní. To je nÄ›co podobného jako interaktivní hraÄky pro malá batolata. Ty jsou také hraÄky, které vzdÄ›lávají, tak nechápu, proÄ by malé dÄ›ti nemohly mít také mobilní telefon nebo tablet a proÄ by si na tom nemohli hrát. A klidnÄ› aÅ¥ tam hraje můj syn i tÅ™i hodiny dennÄ›, to je mi úplnÄ› jedno, ale hlavnÄ› když to nebudou žádné krvavé hry, kde je střílení a zabíjení. Když tam jsou krásné pohádky, které hraje, anebo když tÅ™eba na internetu hraje různé schovávaÄky, kdy hledá pÅ™edmÄ›ty, tak mÄ› to vůbec nevadí. Já jsem spíše ráda, protože tohle trénuje dÄ›tskou mysl a pozornost.