Menu

Kde všude se uplatní rezervační systém

0 Comment

Pandemie koronaviru, která začala před dvěma lety, přinesla mnoho změn. Ty se týkají mimo jiné také toho, jak firmy přijímají své zákazníky. Mnohem více jich totiž začalo uplatňovat rezervační systém, aby zajistili, že na daném místě bude vždy jen jeden zákazník. Pravdou ovšem je, že se tento systém v praxi neosvědčil všude. Zatímco některé provozy z něj benefitovaly, jiné se po uvolnění opatření vrátily ke starému systému. Kde tedy můžeme očekávat, že si budeme muset udělat rezervaci, a kam můžeme jednoduše přijít?

cedule s nápisem rezervace

Tím prvním jsou nejrůznější sportovní a fitness centra. Zde je důvodem omezené vybavení i počet trenérů. Zajistí se tak, že se každému klientovi dostane individuálního přístupu, aniž by musel trávit dlouhou dobu čekáním, až se dané cvičební náčiní uvolní. Z toho profituje jak centrum samotné, tak i jeho zákazníci.

Dalším místem, kde se tento systém osvědčil, jsou lékaři, především ti praktičtí. Pacienti tak nemusí trávit mnohdy i hodiny v čekárně mezi ostatními nemocnými, než na ně přijde řada. Není tedy divu, že si mnoho lékařů zvolilo v tomto systému pokračovat.

jak fungují rezervace

Vzhledem k výše uvedenému by se zdálo, že se rezervace uplatní i například na úřadech. Avšak navzdory očekávání se vše vrátilo ke starému. Důvodem byla především pohodlnost, i když dnes již je možné rezervovat si termín pomocí datové schránky. Tu však nemají ani zdaleka všichni.

Kde se však oproti všeobecnému překvapení tento systém neosvědčil, jsou plavecké bazény. Právě zde bychom čekali, že se velmi dobře uplatní, avšak tak se nestalo. Důvodů je mnoho, ovšem tím hlavním je to, že zde není potřeba tak individuální přístup a navíc je možné, aby v bazénu plavalo více lidí.

Je tedy vidět, že se, podobně jako u mnoha jiných věcí, i zde uplatnily pouze v některých případech. V jiných se zase příliš neosvědčila. A je pravděpodobné, že se stále postupujícím ústupem pandemie bude provozů, kde se uplatňuje, stále ubývat. Možná se dokonce vrátíme k tomu, jak to bylo dřív. To ukáže jen čas.