- Přihlašovací formulář na Slezskoostravský Rock-Fest (stánky)

- Smlouva na finanční dar

- Stanovy

- Výpis ze spolkového rejstříku

- banner Slezskoostravský Rock-Fest Open Air

- loga Slezskoostravský Rock-Fest Open Air