Hlavním zájmem nestátní neziskové organizace Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. je přivést do ostravského regionu více možností kulturního vyžití a zábavy pro širokou veřejnost a mládež. Podporujeme začínajících hudebních soubory a jednotlivé interprety ve všech hudebních žánrech, realizujeme hudební a umělecké produkce – jimi přibližujeme mladé a začínající umělce široké veřejnosti.

Základní charakteristikou nestátní neziskové organizace je poskytování prospěchu svým členům a veřejnosti prostřednictvím určitých činností – poskytování obecného prospěchu. Netvoří primárně zisk, ale hodnoty a investuje je do budoucnosti.

Toto je vize do budoucna, na prvním místě maximální péče o zákazníka – návštěvníka realizovaných projektů. Růst festivalu, potažmo spolku KPSO, rozšíření známých tuzemských i zahraničních interpretů, zvýšení návštěvnosti, zlepšení image, důvěryhodnost festivalu, inovace a kvalitně nabízené služby zajistí v průběhu budoucích let pozici uznávaného a respektované hudební akce pro veřejnost, veřejné instituce a naše obchodní partnery. Zájmem organizace je rozvoj a růst.